Cookie Policy

เราใช้คุกกี้ เพื่อจุดประสงค์ในการปรับปรุงการให้บริการที่รวดเร็วและนำมาซึ่งประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ การรักษาความลับและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และเราพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อคุ้มครองข้อมูลที่คุณได้มอบให้กับเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คุณสามารถตรวจสอบได้ที่ประกาศความเป็นส่วนตัวของเรา

 

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือ ส่วนของข้อความเล็ก ๆ ที่จะถูกเก็บอยู่บนเว็บบราวเซอร์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายในเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อให้เราทราบข้อมูลพื้นฐานการใช้งานของคุณ อาทิ คุณกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราใหม่ หรือ คุณได้เข้าสู่ระบบ เป็นต้น โดยลักษณะของคุกกี้สามารถจำแนกออกได้ในแง่ของ

 • ระยะเวลาที่จัดเก็บ คือ ระยะเวลาที่คุกกี้จะอยู่ในอุปกรณ์ของคุณจะขึ้นอยู่กับว่าคุกกี้นั้น ๆ เป็นคุกกี้ชั่วคราว หรือ คุกกี้ถาวรซึ่งอาจแบ่งเป็น
  1. คุกกี้ชั่วคราว (SESSION COOKIES) – คุกกี้ชั่วคราว หมดอายุเมื่อการใช้งานเบราเซอร์สิ้นสุดลง
  2. คุกกี้ถาวร จะถูกบันทึกไว้ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เรียกใช้งานเว็บไซต์ของคุณเป็นระยะเวลาตามที่กำหนด เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ เบราเซอร์ของคุณจะนำคุกกี้เหล่านี้กลับมา เพื่อให้เว็บไซต์สามารถจดจำอุปกรณ์ของคุณและออกแบบประสบการณ์การเข้าชมเว็บไซต์ของคุณได้ โดยอิงตามประวัติการท่องเว็บที่ผ่านมาของคุณ
 • บุคคลผู้จัดเก็บคุกกี้
 • คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง
 • คุกกี้ของบุคคลที่สาม

เราควบคุมและกำหนดขอบเขตของคุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง โดยที่เราไม่สามาถควบคุมคุกกี้ของบุคคลที่สามได้ คุกกี้ของบุคคลที่สามจะถูกดำเนินการโดยเว็บไซต์ของบุคคลที่สามในโดเมนอื่นตามนโยบายคุกกี้ของบุคคลที่สาม หน้าเว็บบางหน้าของเว็บไซต์นี้จะประกอบไปด้วยคุกกี้ของบุคคลที่สามในรูปแบบของข้อความแบบฝังตัว อาทิ จาวาสคริปต์ พิกเซล และ เอพีไอ แต่คุณยังเชื่อมั่นได้ว่าเราพยายามอย่างสูงสุดที่จะเลือกใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามที่เป็นหน่วยงานหรือสถาบันมีความน่าเชื่อถือเท่านั้น

 

การปิดใช้งานคุกกี้

คุณสามารถตั้งค่าเว็บบราวเซอร์ ของคุณให้แสดงผลเมื่อคุณได้รับคุกกี้ หรือคุณยังสามารถปฏิเสธและปิดการรับคุกกี้ได้ โดยปกติแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าคุณยินยอมเปิดรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ในบางกรณีเว็บไซต์อาจไม่สามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากคุณมีการปฏิเสธการรับคุกกี้

 

ประเภทของคุกกี้ที่เราใช้

แพลนเน็ตสแควร์ ใช้และอาจจะใช้ประเภทของคุกกี้ต่าง ๆ ในเว็บไซต์ ทั้งนี้หากข้อมูลที่จัดเก็บผ่านคุกกี้ เป็นข้อมูลส่วนบุคคล เราจะนำนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว มาประกอบร่วมกันกับนโยบายคุกกี้ ซึ่งแจกแจงได้เป็น

  1. คุกกี้สำคัญ (Essential Cookies) คุกกี้สำคัญ เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการทำงานหลักของเว็บไซต์เพื่อให้คุณสามารถใช้บริการและคุณลักษณะต่าง ๆ โดยทั่วไปได้ หากไม่มีคุกกี้ที่สำคัญเหล่านี้ไซต์จะไม่สามารถทำงานให้คุณได้อย่างราบรื่นตามที่เราต้องการและเราอาจจะไม่สามารถให้บริการข้อมูลบางประเภท หรือคุณลักษณะบางอย่างที่คุณเรียกผ่านเว็บบราวเซอร์ได้
   ประเภท รายละเอียด
   Session Session Cookies จะใช้เพื่อรักษาสภาพ และช่วยจดจำการคงอยู่ของหน้าเว็บไซต์ เมื่อผู้ใช้ไม่ได้ดำเนินการใด ๆ กับเว็บไซต์เป็นระยะเวลาที่กำหนด
   Load Balancing Load Balancing Cookies จะใช้เพื่อจัดสรรทรัพยากรที่เป็นองค์ประกอบการแสดงผลข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ให้มีความรวดเร็ว
   User ID User ID Cookies จะใช้เพื่อให้ผู้ใช้รายดังกล่าวเท่านั้นที่สามารถดูข้อมูลของตัวเองได้
   Security Security Cookies จะใช้เพื่อควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัยของการใช้งานจากผู้ไม่หวังดี

      2.คุกกี้กำหนดค่าพื้นฐานผู้ใช้ (Preference Cookies)

   คุกกี้กำหนดค่าพื้นฐานผู้ใช้ ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่คุณเลือกและชอบไว้ และจะทำให้เราสามารถจำภาษาหรือการตั้งค่าเฉพาะของผู้ใช้แต่ละคน และปรับแต่งไซต์ให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณ

    

   ประเภท รายละเอียด
   ภาษา (Language) Language Cookies จะใช้เพื่อจัดเก็บภาษาที่ผู้ใช้เลือกใช้ และแสดงตัวเลือกที่ถูกต้อง
   ตำแหน่ง (Location) ที่อยู่ของผู้ใช้ (เมือง รัฐ ประเทศ รหัสไปรษณีย์) ที่กำหนดจาก IP Address จะเก็บไว้เพื่อเลือกประเทศที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ และเพื่อแสดงผู้ค้าปลีกและวันสาธิตภายในพื้นที่ดังกล่าว
   อุปกรณ์ (Device) หากผู้ใช้เข้าดูไซต์ด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่ จะมีการตั้ง Cookie เพื่อระบุว่ามีการเลือกเว็บไซต์หลัก (กล่าวคือ ระบุว่าอุปกรณ์ดังกล่าวเป็น Flash-enabled) หรือ non-Flash mobile site
   การเข้าเยี่ยมชมครั้งสุดท้ายและกิจกรรมที่ทำ จะมีการบันทึกการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ครั้งสุดท้าย กิจกรรมที่ทำ และข้อมูลอื่นเพื่อจะสามารถตอบสนอง แก่ผู้ใช้เกี่ยวกับเรื่อง “ความเปลี่ยนแปลงในไซต์นับแต่ที่คุณเข้ามาเยี่ยมชมครั้งสุดท้ายจนถึงครั้งล่าสุด”
   Page History Page History Cookies จะใช้เพื่อตามดูหน้าเพจที่ผู้ใช้เข้าดู หากผู้ใช้ได้รับข้อความระบุความผิดพลาดในระหว่างเข้าเยี่ยมไซต์ ข้อมูลของ Cookies จะได้รับการจัดเก็บไว้ที่ log file เพื่อรายงานข้อผิดพลาดดังกล่าวและวิธีแก้ไข

    

   1. คุกกี้ทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network Plug-in Cookies)

   เรามีการใช้เพื่อติดตามผู้ที่เป็นสมาชิก [และไม่ใช่สมาชิก] ของเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Networks) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงบริการด้านการท่องเที่ยวต่าง ๆ

    

   1. คุกกี้วิเคราะห์เชิงสถิติ โฆษณาและการตลาด (Analytics , Advertising & Marketing Cookies)

   ทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของคุณ และทำให้เราสามารถพัฒนาวิธีการทำงานของไซต์ให้ดีขึ้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่เราได้รับจากการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ

จองผ่านไลน์
banner